สวัสดิการนักศึกษา » Accommodation

หอพักนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีหอพักนักศึกษา  เพื่อให้นักศึกษาที่มีความจำเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยได้ใช้เป็นที่พักอาศัยอย่างปลอดภัย สะดวกต่อการเรียน และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดบริการสวัสดิการต่าง ๆ ไว้ในหอพักนักศึกษาอย่างครบครัน  โดยมีที่ปรึกษาประจำหอพัก พร้อมคณะกรรมการนักศึกษาหอพักให้การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และจัดดำเนินงานหอพักในรูปแบบของศูนย์ศึกษา อาศัยและเอื้ออาทร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในทุก ๆ ด้านอย่างสมบูรณ์
 
หอพัก มฉก.1 (ห้องพัดลม)
 
อาคาร 1-2 (เตียง 2 ชั้น ห้องน้ำรวม พักได้ 4 คน)
 
1. ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท
2. ค่าประกันความเสียหาย 3,000 บาท
3. ค่ามัดจำกุญแจ 100 บาท
4. ค่าบัตรคีการ์ด 100 บาท
5. ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพัก 20 บาท
 
หมายเหตุ :
 
– อัตราค่าไฟฟ้า ยูนิตละ 6 บาท (ใช้ฟรี 50 ยูนิตแรก ยูนิตต่อไป ยูนิตละ 6 บาท)
 
อาคาร 3 (เตียงเดี่ยว ห้องน้ำในตัว พักได้ 3 คน)
 
1. ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 7,800 บาท
2. ค่าประกันความเสียหาย 3,900 บาท
3. ค่ามัดจำกุญแจ 100 บาท
4. ค่าบัตรคีการ์ด 100 บาท
5. ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพัก 20 บาท
 
หมายเหตุ :
 
– อัตราค่าไฟฟ้า ยูนิตละ 6 บาท
– อัตราค่าน้ำประปา ยูนิตละ 18 บาท
 
หอพัก มฉก.2 (ห้องปรับอากาศ)
 
อาคาร C,D,E1,E2 (เตียงเดี่ยว ห้องน้ำในตัว พักได้ 3-4 คน)
 
1. ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 10,200 บาท 
2. ค่าประกันความเสียหาย 5,100 บาท
3. ค่ามัดจำกุญแจ 100 บาท
4. ค่าบัตรคีการ์ด 100 บาท
5. ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาหอพัก 20 บาท
 
หมายเหตุ :
 
– อัตราค่าไฟฟ้า ยูนิตละ 6 บาท
– อัตราค่าน้ำประปา เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 360 บาท
– สำหรับค่าประกันความเสียหาย จะคืนให้เมื่อสิ้นปีการศึกษา และนักศึกษาอยู่ครบ 1 ปี โดยไม่ทำทรัพย์สินของหอพักนักศึกษาเสียหาย
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โทร.0-2740-7042 / 0-2740-7040 / 0-2312-6300 ต่อ 1400 หรือ 1407 โทรสาร 0-2740-7043